CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẠI VIỆT

越 保 衛 勞 務 責 任 有 限 公 司

Địa chỉ: Tam Tầng, Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang
Email: vanthuanvgs@gmail.com

BÁO GIÁ PHÍ DỊCH VỤ

報 價 保 衛 勞 務 費

Kính Gửi : Quý Công Ty

敬 呈 : 贵 公 司                   

Căn cứ nhu cầu dịch vụ bảo vệ của Quý Công ty.

根據貴司所需求之警衛勞務服務.

Chúng tôi xin báo giá dịch vụ bảo vệ đến Quý Công Ty như sau :

我司謹向貴公司报保衛勞務費價格如下:

 • 01 vị trí làm việc 24h / 24h / Tháng  = 16.000.000 VND

    01崗位工作24小時/天/月       = 16.000.000 越幣

 • Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT

以上報價未含10%VAT稅金.

 • Giá này đã bao gồm :

此報價已包括:

 • Lương căn bản của nhân viên, phụ cấp làm đêm, các khoản trợ cấp khác.

保全人員之基薪,夜班津貼,獎金等,各其別津貼費.

 • Phí vận chuyển tiện nghi.

交通工具.

 • Phụ cấp bữa ăn.

膳食津貼

 • Phí tuyển dụng, huấn luyện

招聘,訓練費用.

 • Cấp phát đồng phục bảo vệ.

保全員制服.

 • Công cụ hỗ trợ

互助工具.

 • Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xã hội.

勞保與健保.

 • Thuế thu nhập cá nhân

個人所得稅.

 • Phí điều động, báo cáo, hậu cần.

後勤,報告,調度費.

 • Báo giá trên chỉ có giá trị trong 01 tháng.

    次報價只有價值在一個月內.

     Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ Quý Công ty, Có nhu cầu biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với chúng tôi :

     TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO !

     此 致 !

Ngày …. tháng ……. năm 2020

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẠI VIỆT

越 保 衛 勞 務 責 任 有 限 公 司

Giám Đốc

经 理