Chia sẻ:

Một số hình ảnh tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên công ty CP Tập Đoàn Bảo Vệ Việt Nam

Tổng số: 40 người, toàn bộ đều là cán bộ và BGĐ

Thời gian tập huấn: trong 3 ngày.

Nội dung:

  • Về vấn đề nhân sự
  • PCCC
  • Tập điều lệnh.