Dịch Vụ Xây Dựng

  • Thiết kêt thi công xây dựng nhà ở dân dụng.
  • Lắp đặt nhà xưởng tiền chế.
  • Lắp đặt sửa chữa cửa cuốn, cửa kéo.
  • Tư vấn thiết kế nhà hàng, quán café v.v…
  • Sửa chửa phục hồi các công trình nhà ở, nhà cổ v.v…
  • Phục chế bảo tồn các công trình theo yêu cầu.